Care for Sustainable Health bijeenkomst: ‘Positieve of duurzame gezondheid, wat is de vervolgstap’?

Inleiders zijn:

Jan van der Kamp van Health Systems Innovations. In zijn tijd als directeur van een GGD is hij projectmanager geweest van Healthy Cities en voorzitter van European Assembly National Healthy Cities Networks. Daarna o.a. lid van het Steering Committee van Tipping the Balance towards Primary Health Care. Maar tevens lange tijd sparring partner van Machteld Huber. Hij houdt een dezer dagen een TEDx verhaal in Washington en is bereid de inhoud ervan ook met ons te delen.

Jan van Loenen, directeur-bestuurder van Zorgbelang Drenthe en initiatiefnemer van het Drents Netwerk Positieve Gezondheid. Jan heeft veel ervaring met transities en weet de koppeling ervan met gezondheid goed te leggen.
Twee interessante sprekers, maar zoals gebruikelijk verwachten we van u ook de nodige input resp. reacties. Na de gezamenlijke maaltijd zal wellicht ook weer een sessie ‘durf te vragen’ zijn, als daarvoor nog de ruimte is.

De kosten voor de avond zijn 15 euro inclusief maaltijd excl. drankjes.

Graag aanmelden vóór 5 december a.s. door een mailtje te sturen naar info@denieuweleefstijl.nl

Programma: Uitnodiging Biotoopberaad C4SH 2017

Care for Sustainable Health (C4SH) is een community van mensen die met hart en hoofd verbonden zijn aan het streven naar een duurzaam gezond Noord-Nederland. We komen uit veel verschillende disciplines maar hebben essentiële zaken gemeen.

Het lijkt vaak zo dat de systemen belangrijker zijn dan het doel dat zij beogen:  het bevorderen van gezondheid. Zoals bij alle transities zijn er geen blauwdrukken voor de toekomst, maar wel de wil om het anders te doen. Hier wil C4SH een wezenlijke bijdrage aan leveren.

C4SH is een beweging, is onafhankelijk, initieert en haalt op, faciliteert waar het van ons gevraagd wordt,  we beschrijven, delen, en verbinden mensen, projecten  en ideeën om de kwaliteit van leven en duurzame gezondheid in de noordelijke regio te bevorderen.

C4SH is actief in de (geestelijke) gezondheidszorg, leefstijl en de sociale sector op uitvoerend of beleids- bestuurlijk niveau, als professional in een organisatie, als zelfstandig ondernemer of als geïnteresseerde burger.

De deur staat open voor iedereen. Dit kan omdat er geen verborgen agenda’s zijn en geen rechtstreekse belangen van de deelnemers. Daardoor is er een geweldige, open en coöperatieve sfeer. Er wordt meegedacht, expertise beschikbaar gesteld, er worden netwerkcontacten gedeeld, kortom: er worden veel deuren geopend.  Zo kun je snel en gemakkelijk anderen bij jouw waardevolle ideeën betrekken.

We borgen de kennis en zetten die kennis breder in.