Met voedsel hebben we dagelijks mee te maken. Voedsel is van belang voor je gezondheid, maar heeft ook belangrijke duurzaamheidsaspecten. De onderlinge relatie tussen voedsel, gezondheid en duurzaamheid is de basis voor de Nieuwe Leefstijl. We gaan hier in op de achtergronden. Tevens vindt u hier verwijzingen naar relevante literatuur.

De personen achter de Nieuwe Leefstijl zijn wat het gezondheidsaspect betreft sterk beïnvloed door het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber.