Positieve Gezondheid draagt bij aan een andere kijk op gezondheid en de inrichting van zorg. Zo kan zorg en ondersteuning aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijk, sociale en spirituele behoeften.

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo formuleert Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH), de nieuwste opvatting over gezondheid. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van een beperking of ziekte. Deze brede definitie van gezondheid van Machteld Huber kent zes dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. Door de dimensies in een samenhang te zien, biedt dit meer perspectieven om burgers vitaler te laten participeren en hen zelf de regie te laten voeren over hun gezondheid.

zie www.ipositivehealth.com

 

Positieve gezondheid