De Alliantie Voedselonderwijs wil voedselonderwijs een structurele plek geven in het basisonderwijs.

Veel basisscholen besteden aandacht aan voeding en gezondheid. Maar dit gebeurt nog niet op iedere school en is nog geen vast onderdeel van het curriculum. De Alliantie Voedselonderwijs wil dat ieder kind onderwijs krijgt over voedsel en vaardigheden aanleert om gezonde en bewuste keuzes te maken. Ze vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande initiatieven en dat de inbedding plaatsvindt in overleg met het onderwijs en de leerkrachten.

St. de Nieuwe Leefstijl is  lid van Alliantie Voedselonderwijs en actief in de werkgroep!

alliantie voedselonderwijs

https://voedselonderwijs.nl