Care for Sustainable Health

En we leefden nog lang en gelukkig…

De zorg-, welzijns- en gezondheidssectoren staan voor grote uitdagingen. Zowel de bestaande systemen an sich, als de betaalbaarheid lijken hun langste tijd te hebben gehad. Daarbij lijkt het vaak zo dat de systemen belangrijker zijn dan het doel dat zij beogen: het bevorderen van gezondheid. Zoals bij alle transities zijn er geen blauwdrukken voor de toekomst, maar wel de wil om het anders te doen. Hier wil C4SH een wezenlijke bijdrage aan leveren.

Wie zijn wij?

Care for Sustainable Health (C4SH) is een community van personen die met hart en hoofd verbonden zijn aan het streven naar een duurzaam gezond Noord-Nederland. We komen uit veel verschillende disciplines maar hebben essentiële zaken gemeen. Gezondheid is in onze ogen zowel somatisch, psychisch als sociaal van aard. Factoren die elkaar ook nog eens cyclisch beïnvloeden. Duurzame gezondheid is dan ook een belangrijk thema van jongs af aan. C4SH is actief in de (geestelijke) gezondheidszorg, leefstijl en de sociale sector op beleids- bestuurlijk of uitvoerend niveau, als professional in een organisatie, als zelfstandig ondernemer, of als geïnteresseerde burger.
We denken organisch, niet vanuit maakbaarheid, maar juist vanuit creatieve innovatie, niet financieel gedreven, maar mensgericht. Met een passie om dingen te veranderen en daarbij op zoek te gaan naar cross-overs uit de verschillende vakgebieden en methodieken. Het gedachtengoed rondom Positieve Gezondheid speelt in onze samenwerking een belangrijke rol.

Wat doen wij?

C4SH is een beweging, is onafhankelijk, initieert en haalt op, we beschrijven, delen, en verbinden projecten, personen en ideeën om de kwaliteit van leven in de noordelijke regio te bevorderen.

Hoe doen wij dat?

Een kleine kerngroep van C4SH initiatiefnemers bereidt de grotere bijeenkomsten voor die wij een aantal keren per jaar houden in de Biotoop in Haren of rondtoerend in Noord-Nederland . De deur staat open voor iedereen. Dit kan omdat er geen verborgen agenda’s zijn en geen rechtstreekse belangen van de deelnemers. Daardoor is er een geweldige, open en coöperatieve sfeer. Er wordt meegedacht, expertise beschikbaar gesteld, er worden netwerkcontacten gedeeld, kortom: er worden veel deuren geopend. Zo kun je snel en gemakkelijk anderen bij jouw waardevolle ideeën betrekken.
We borgen de kennis en zetten die kennis breder in, met name via de stichting de Nieuwe Leefstijl.