Centraal in de opzet van de Nieuwe Leefstijl staat de ontwikkeling van een Leer- en ervaarcentrum Voeding en duurzame voedselketen.

Dit centrum zal vorm krijgen in een of meer fysieke locaties waarin gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling. Het centrum zal uitgebreide educatieprogramma’s, symposia, expert clinics, kennisdagen en webinars organiseren, maar ook netwerkbijeenkomsten om de diverse initiatieven van de met de Nieuwe Leefstijl samenwerkende organisaties op het gebied van voeding en voedselverspilling te tonen en te verbinden.Zie

Voor meer informatie ons project zie:   http://www.foodxnoord.nl/