Page 2 of 6

‘Foodzoekersspeurtocht’ in Veenhuizen op 17 oktober

Foodzoekersspeurtocht’ in Veenhuizen (Kolonie van Weldadigheid)

Tijdens de landelijke Dutch Food Week (van 10 tot 17 oktober 2020) wordt in Veenhuizen een ‘foodzoekersspeurtocht’ georganiseerd waar bij diverse ondernemers (waaronder Kaaslust, Maallust, Bitter en Zoet, Piepers en Paupers, Tuinen van Weldadigheid, Bitter en Zoet…) en ook onderweg we speuren naar de foodzoekers:

Thema’s van foodzoekers zijn o.a.:

 • Kruiden ruiken
 • Ken je groente
 • Zaden raden
 • Appels proeven
 • Wormen zoeken
 • Gras determineren 
 • Graan malen
 • Mosterd maken
 • Boter karnen
 • Kaas maken
 • Kweekproces van Knoflook
 • Pompoenen, wat kun je daar allemaal mee doen?

Inschrijven kan al via de organisator info@denieuweleefstijl.nl. De Nieuwe Leefstijl werkt hierbij behalve met de genoemde ondernemers samen met de sportcoaches van WiN te Roden en stichting Kind en Voeding.

Dutch Food Week 10 – 17 oktober

Dutch Food Week is hét nationale podium waar genieten van voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. In 2020 wordt de Dutch Food Week gehouden van 10 t/m 17 oktober. Het thema van 2020 is ‘verbinding’, wat eten we en hoe komt het op mijn bord?

Tijdens Dutch Food Week delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan de productie en distributie van ons voedsel en het verbeteren van onze voeding.

Dutch Food Week heeft de ambitie om iedereen in heel Nederland op zijn of haar niveau te laten kennismaken met de food sector. Daarnaast zet Dutch Food Week zich in om de kwaliteit en innovaties van de Nederlandse voedselketen nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. 

FoodXNoord

Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, milieu, energie en arbeid. En op onze economie!
Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen.

Stichting de Nieuwe Leefstijl werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voeding in een duurzame voedselketen.

FoodXNoord-opzet

Gebruiksovereenkomst 3D-voedselprinter getekend

Op 7 juli tekende Anita van der Noord namens stichting de Nieuwe Leefstijl een gebruiksovereenkomst met de laboratoria van de Health Hub Roden, waarbij de Nieuwe leefstijl een 3D-voedselprinter in bruikleen geeft voor onderzoek door studenten en demonstraties voor en met kinderen. Daarmee willen we in het kader van het project FoodXNoord meer te weten komen over het (gezonde) voedsel van de toekomst.

Op de foto naast Anita de coördinator van de laboratoria Goos Linde.

Kinderkookschriftjes (van en voor kinderen)

In de Dutch Food Week hebben afgelopen jaar weer een aantal kinderen hun recepten ingeleverd. Een aantal ervan werd door een jury uitgekozen en mochten door de kinderen zelf met een professionele kok worden bereid. De bewoners van de Noorderkroon, een woonzorgcentrum in Roden (in de Drentse gemeente Noordenveld), mochten uit de vier genomineerden de uiteindelijke winnaar kiezen. De recepten komen in een ‘kookschriftje’, hoewel ze niet allemaal even gezond zijn. Het gezondheidaspect zal volgende keer een expliciet criterium zijn.

Voor de lay-out van de boekjes hebben leerlingen van ROC Friese Poort in Leeuwarden tien voorstellen gemaakt. Alle tien even leuk, waardoor het lastig is om er één uit te kiezen. We nijgen ertoe om van alle tien een beperkte oplage te maken. In ieder geval voor de kinderen die de recepten aangeleverd hebben.

Laten we samen blijven groeien!

De Nieuwe Leefstijl sponsorde voor OBS De Poolster een ‘grow card’, waarin bij-vriendelijk bloemzaad verwerkt is.De kaart gaat naar 320 leerlingen van de school. Deze krijgen ze voor de meivakantie van hun juf/meester. De kinderen kunnen dit thuis gaan planten. Kinderen van De Poolster waren ook betrokken bij en namen deel aan de bijeenkomst op 5 februari over biodiversiteit van de Raad van Kinderen in Noordenveld, die werd geleid door prinses Laurentien. Een filmimpressie is te vinden op: https://youtu.be/5hKMWeZKFLo….

Food Forward Parcours

Wanneer kan je als jongere met anderen‘kokenderwijs’ leren wat gezonde voeding is en hoe we duurzamere keuzes kunnen maken in hoe we met ons eten omgaan? Op 24 maart kan dat in het kader van de ‘Rabobank Food Forward Track’. De Nieuwe Leefstijl organiseert dan een ochtend en een middagprogramma in de voormalige melkfabriek in Bunne waar kinderen van groep 7/8 samen dingen gaan maken. Na afloop gaan ze naar huis met hun zelfgemaakte spullen in een ‘lunchbox’.

Flyer Food Forward Parcours

Workshop 7 maart PI Esserheem te Veenhuizen

Studenten van de nieuwe opleiding Food, Life & Innovation van AOC Terra gaan in PI Esserheem een kookworkshop verzorgen.

Een aantal vaders doen momenteel mee aan een uitgebreide programma van de Gezinsbenadering. Dit houdt dat ze een plan van aanpak hebben. Hierin staan de doelen beschreven en eventuele hulpvragen van het hele gezin, en hoe daaraan gewerkt zal worden. In veel gevallen mag de vader regelmatig Skypen met zijn (kind)eren en bezoek ontvangen in de gezinskamer. Een ander onderdeel van de vadervleugel zijn workshops met onderwerpen die te maken hebben met het vader zijn, kinderen en het sterker maken van de rol van de vader als het gaat om de opvoeding van het kind.

Presentatie masterstudenten van NHL/Stenden

Woensdag 19 december werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de Design Driven Innovation masterstudenten van NHL/Stenden hebben gedaan voor het Food Experience Center Noord-Nederland (FoodXNoord)

We waren erg onder indruk van de aanpak, de samenwerking vanuit diverse disciplines en het mede daardoor ontstane geweldig inspirerende resultaat.

Op basis hiervan kunnen we de vervolgstappen zetten, samen met de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De Foodfactory van Gebeidscoöperatie Westerkwartier zou een passende locatie zijn, maar de studenten zagen al veel meer mogelijkheden.

Adviesrapport FoodXNoord overhandigd aan de initiatiefnemers

Op maandag 29 juli is door Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu van NHL Stenden, hun adviesrapport over FoodXNoord, het leer- en ervaarcentrum voeding in de duurzame voedselketen voor Noord-Nederland, overhandigd aan initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl. Mede op basis hiervan worden vervolgstappen gezet met verscheidene betrokken organisaties. Onder meer met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan de Nieuwe Leefstijl maatschappelijk partner is geworden.

« Older posts Newer posts »