De SDG Action Day vindt jaarlijks plaats op of rond 25 september en is internationaal hét evenement over de Sustainable Development Goals. Dit jaar zullen in Nederland de SDG Action Day activiteiten verspreid over enkele dagen plaatsvinden, van vrijdag 23 t/m dinsdag 27 september 2022. 

Het thema dit jaar is ‘Turn it Around’. Want het is tijd voor een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de Sustainable Development Goals als kompas, kunnen we zorgen voor een betere toekomst voor onze mensen en planeet. #TurnItAround voor een gezonde, eerlijke en groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.

In voorheen ongekende internationale saamhorigheid zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties, met inbreng van talloze private en publieke organisaties en burgers wereldwijd.

De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief dat private en publieke organisaties en burgers verbindt.

Wij zijn de generatie die de middelen heeft om deze wereld waar te maken en de laatste generatie die verdere onomkeerbare negatieve veranderingen kan voorkomen. We hebben elkaar daarbij allemaal nodig.

Wat kunt u doen? 
U kunt zich gratis aanmelden bij het platform SDG Impact (https://sdgimpact.nl) en aangeven op welke van de SDG’s u wilt focussen. U kunt zich dan ook vergelijken met andere bedrijven op dit platform. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een SDG predicaat. Deze eervolle vermelding gaat dan gepaard met een schildje bij de deur en één die bij de receptie kan plaatsen. Hieraan zijn wel kosten verbonden, nl. € 150. 

Maar ook kunt u een actie of initiatief starten in het weekend van de SDG Action Days. Deze komen op de agenda en komen ook in aanmerking voor een SDG Award. De selectie van 10 meest inspirerende acties vindt begin september plaats en die acties worden bezocht door de SDG Voices op 22-26 september. De uitreiking is 27 september in het KIT te Amsterdam.  Via deze link kunt u uw initiatief laten weten: www.sdgactionday.nl/sdg-award-2022

Wilt u in aanmerking komen voor een predicaat of heeft u een activiteit of kunt u op een of andere manier bijdragen, laat het zo snel mogelijk weten aan Anita van der Noord, regiocoördinator Brede Beweging SDG Nederland voor Drenthe en Groningen (e-mailadres:anitavandernoord@gmail.com).  Als we in de komende weken uw activiteit(en) weten, kunnen we dat meenemen in de voorbereiding en publiciteit voor de verjaardag.