Onze toekomst en economische vooruitzichten zijn mede afhankelijk van hoe en wat we eten. Stichting de Nieuwe Leefstijl ontwikkelt concepten voor zintuiglijke en educatieve ervaring met betrekking tot voedsel en biodiversiteit, waar producten uit de omgeving (in dit geval Noord-Nederland) worden gebruikt en het verhaal wordt verteld van hun geboorte binnen Moeder Aarde tot hun uiteindelijke bestemming op tafel.

De Nieuwe Leefstijl richt zich zowel op de consumenten/burgers als op beleidsmensen, onderzoekers en voedselproducenten/leveranciers en slaat bruggen tussen nationale en regionale initiatieven.

Specifieke aandacht wordt besteed aan de beleving van voedsel (oorsprong, reuk, smaak, gevoel) door kinderen en aan hun gezonde toekomst. “Ieder kind heeft recht op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen kiezen voor een gezond en duurzaam voedingspatroon.”    

Al vóór de start van stichting de Nieuwe Leefstijl werd al intensief samengewerkt met de landelijke stichting Kind en Voeding, die zo’n 65 voorlichters inzet op scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Omdat de doelstelling en de werkwijze aanvullend is bij de Nieuwe Leefstijl, is die samenwerking verder ontwikkeld. Er werden voor de verscheidene activiteiten van de Nieuwe Leefstijl al regelmatig voorlichters van Kind en Voeding ingeschakeld omdat zij de vereiste kennis en ervaring hebben om de beleving van gezonde voeding aan kinderen en hun begeleiders over te brengen. Het was dan ook logisch dat de oprichter van Kind en Voeding enkele jaren geleden aan het bestuur van de Nieuwe Leefstijl heeft gevraagd om deels ook in het bestuur van Kind en Voeding plaats te nemen, zodat de activiteiten nog meer op elkaar afgestemd konden worden. De beide organisaties zijn daarom inmiddels te beschouwen als zusterorganisaties.

Sinds de samenwerking is geïntensiveerd, wordt het Oké-vignet dat instellingen kunnen verdienen als ze aan de voorwaarden voor het verstrekken van gezonde, natuurlijke voeding kunnen voldoen, ook aangeboden aan restaurants en kantines die een gezond kindermenu op de kaart zetten. Daar blijkt steeds meer belangstelling voor te ontstaan.