Stichting de Nieuwe Leefstijl zet zich in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en stimuleert acties en inspiratie rond deze SDG’s.

Wat doet stichting de Nieuwe Leefstijl nog meer?

Onze toekomst en economische vooruitzichten zijn ook afhankelijk van hoe en wat we eten. Stichting de Nieuwe Leefstijl ontwikkelt concepten voor zintuiglijke en educatieve ervaring met betrekking tot voedsel en biodiversiteit, met gebruik van producten uit de omgeving (in dit geval Noord-Nederland) door het verhaal te vertellen van hun geboorte binnen Moeder Aarde tot hun uiteindelijke bestemming op tafel.

De Nieuwe Leefstijl richt zich zowel op de consumenten als op beleidsmensen, onderzoekers en voedselproducenten/leveranciers en slaat bruggen tussen nationale en regionale initiatieven.

Er is specifieke aandacht voor de beleving van voedsel (oorsprong, reuk, smaak, gevoel) door kinderen en voor hun gezonde toekomst. “Ieder kind heeft recht op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen kiezen voor een gezond en duurzaam voedingspatroon.”    

Samenwerking met de stichting Kind en Voeding

Al vóór de start van stichting de Nieuwe Leefstijl werd intensief samengewerkt met de landelijke stichting Kind en Voeding, die zo’n 65 voorlichters inzet op scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Omdat de doelstelling en de werkwijze aanvullend is bij de Nieuwe Leefstijl, is die samenwerking verder ontwikkeld. Er werden voor de verscheidene activiteiten van de Nieuwe Leefstijl al regelmatig voorlichters van Kind en Voeding ingeschakeld omdat zij de vereiste kennis en ervaring hebben om de beleving van gezonde voeding aan kinderen en hun begeleiders over te brengen. Het was dan ook logisch dat de oprichter van Kind en Voeding enkele jaren geleden aan het bestuur van de Nieuwe Leefstijl heeft gevraagd om deels ook in het bestuur van Kind en Voeding plaats te nemen, zodat de activiteiten nog meer op elkaar afgestemd konden worden. De beide organisaties zijn daarom inmiddels te beschouwen als zusterorganisaties.

Sinds de samenwerking is geïntensiveerd, wordt het Oké-vignet dat instellingen kunnen verdienen als ze aan de voorwaarden voor het verstrekken van gezonde, natuurlijke voeding kunnen voldoen, ook aangeboden aan restaurants en kantines die een gezond kindermenu op de kaart zetten. Daar blijkt steeds meer belangstelling voor te ontstaan.

De Nieuwe Leefstijl stichting Kind en Voeding

Andere initiatieven

Daarnaast is de Nieuw Leefstijl betrokken bij een groot aantal andere initiatieven zoals bijvoorbeeld de weekendschool voor kinderen uit achterstandsituaties, Petje af Noordenveld, en de verrijkte schooldag voor dezelfde doelgroep in Westerkwartier.
In feite houdt de Nieuwe Leefstijl zich bezig met ongeveer alle doelstellingen van de SDG’s en vooral ook SDG17, het bijeenbrengen van partijen om met elkaar samen te werken om de doelstellingen te bereiken en anderen te inspireren om ook actie te ondernemen.