4 juli om 18:00 uur Care for Sustainable Health: “De Oerdis opnieuw”
Salmagundi’s restaurant, Oosterhamrikkade 8, 9714 BB Groningen

Weer nieuwe menu’s? Weer een nieuw kookboek? Neen, onze bijeenkomst rond de Oerdis en Orthomoleculaire Voeding was niet bedoeld als introductie van nieuwe menu’s en ook niet als presentaties van twee inleiders met maar beperkte interactie. Uit diverse reacties bleek die angst. De presentaties waren bedoeld om je te informeren hoe je anders naar voeding en de rol ervan op gezondheid kan kijken. De bijeenkomst zou verder gaan over de rol van de medische wetenschap hierbij en met name om met elkaar na te gaan wat wij als ‘zwerm’ van mensen met passie voor gezondheid hiermee kunnen doen.

Vanwege te weinig aanmeldingen vooraf om de cateraar gerust te stellen, hebben we moeten besluiten om de bijeenkomst uit te stellen naar 4 juli. We hebben ook gezocht naar een locatie waar we minder vast zitten aan een minimum aantal mensen en waar we de nodige invloed hebben op het eten tijdens de bijeenkomst. Dit samen eten vinden we erg belangrijk en bij Salmagundi’s restaurant kan een kok uit Syrië een Arabisch buffet voor ons klaarmaken. Op zich al een aanrader! En daarnaast hebben we de kosten ermee omlaag kunnen brengen. Maak vóór 1 juli €20 over naar NL64 RABO 0315 9566 15 van Stichting de Nieuwe Leefstijl en je bent verzekerd van een plek én maaltijd.

Frits Muskiet zal dit keer de enige inleider zijn en Femme Zijlstra zal de discussie in goede banen leiden.

Frits Muskiet mag zonder overdrijving de grondlegger en aanjager van de evolutionaire geneeskunde in Nederland genoemd worden. Hij vermoedt dat de snelle toename van ziekten als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen en sommige soorten kanker voor een groot deel verklaarbaar is uit mismatches tussen moderne omgevingsfactoren en ons oeroude genoom. Muskiet schreef in 2005 het klassiek geworden artikel “Evolutionaire geneeskunde; u bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at”. Hierin pleitte hij als eerste wetenschapper in Nederland voor meer aandacht voor de rol van ‘normale’ omgevingsfactoren in het ontstaan van ziekten. Hij constateerde dat er een disbalans is tussen de hoeveelheid eiwitten, vetten en koolhydraten die we vandaag de dag eten en de hoeveelheid die onze genen verwachten. Ook richtte hij als een der eersten kritiek op de enorme nadruk die wordt gelegd op het belang van de moderne genetica in de geneeskunde. Slechts minder dan 5 procent van de ziekten die ons plagen heeft een zuiver genetische basis.

Femme Zijlstra is een van de eerste leden van Care for Sustainable Health. In het dagelijks leven de eerste radioloog van het Alexander Monroe Ziekenhuis in Bilthoven, hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, met hoogste patiëntwaardering van Nederland. Het ziekenhuis is georganiseerd rondom de behoefte van de patiënten. Femme kan daarom breder kijken dan in normale consults mogelijk is.

Nieuwe datum, nieuw tijdstip: woensdag 4 juli, inloop: 18 uur (vanaf dat moment vrij parkeren in de straat); start 18:15 uur, einde uiterlijk 21uur

Nieuwe locatie: Salmagundi’s restaurant, Oosterhamrikkade 8, 9714 BB Groningen

Aanmelden door vóór 1 juli € 20.00 over te maken naar NL64 RABO 0315 9566 15 van Stichting de Nieuwe Leefstijl.