Gedurende drie maanden deden we op uitnodiging van de NOM actief mee met het Business Innovation Program #4 georganiseerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Invest-NL gericht op innovatieve ontwikkelingen rond voedsel. Het leverde een nieuw businessplan op voor de realisatie van ons project FoodXNoord ofwel ‘Expeditie Voedselverwondering’. Daarmee was het goed om te extrapoleren op de onderzoeken van de studenten van NHL Stenden die we eerder lieten doen en de kennis die we daarnaast via onze zusterorganisatie ‘Kind en Voeding’ hebben opgedaan. Omdat de vooruitzichten in Veenhuizen positief zijn, deed de ondernemer die onze ideeën er wil realiseren ook mee met dit traject. Behalve de trainingen gaven de onderlinge contacten met de andere ondernemers extra input om toe te voegen aan onze ideeën over de invulling van de expositie. Onder andere zijn contacten gelegd met de koplopers in Nederland op het terrein van kweekvlees. In combinatie met onze 3D-voedselprinter kan dit tot een blik op de toekomst van voedsel leiden.