Centraal in de opzet van de Nieuwe Leefstijl staat de ontwikkeling van een ‘leer- en ervaarcentrum voor voeding in een duurzame voedselketen’.

Dit centrum zal vorm krijgen in een of meer fysieke locaties waarin
gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling. Het centrum zal uitgebreide educatieprogramma’s, symposia, expert clinics, kennisdagen en webinars organiseren, maar ook netwerkbijeenkomsten om de diverse initiatieven van de met de Nieuwe Leefstijl samenwerkende organisaties op het gebied van voeding en voedselverspilling te tonen en te verbinden.

Voor meer informatie zie ons project:   http://www.foodxnoord.nl/