Basiskamp #EntreNous, een humanitaire missie in eigen land, werd bedacht door kunstenaar Edwin Stolk in samenwerking met Stichting KiK en gerealiseerd door het leger. Het is een kopie van een militaire basis die Defensie bouwde in Irak in 2003. Gedurende de maand september zal het een proefkolonie zijn waarbinnen hedendaagse thema’s aan de orde zullen komen in lezingen, workshops, optredens en demonstraties. Er komt specifieke aandacht voor democratie, 100 jaar vrouwenkiesrecht, arbeid, zorg (gezondheid), natuur/landschap/milieu/leefbaarheid, onderwijs en solidariteit, verdeeld over de diverse weken. (Zie ook basiskamp-entrenous.tumblr.com)

 

Entre Nous

Er wordt met deze activiteit verwezen naar de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid door generaal Johannes van den Bosch 200 jaar geleden. Begaan met het lot van de steeds talrijker paupers in de groeiende steden van zijn tijd richtte hij bij Frederiksoord in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op, wat wel gezien kan worden als het eerste begin van onze verzorgingsstaat: voor de bewoners die er een huisje en stukje land kregen was verplicht lager onderwijs en landbouwonderwijs geregeld, ouderenzorg en medische zorg. Er was al een ziekenfonds, terwijl dat in de rest van Nederland pas 100 jaar later werd ingevoerd. In feite kon hier al geëxperimenteerd worden met een nieuwe aanpak van/voor de maatschappij. Een echte innovatieve omgeving dus.

Een filmpje over dit onderwerp is te zien op rtvdrenthe.nl