Anita heeft meegedaan aan de Food Forward Track. De Rabo Food Forward Track is een regionaal programma waarin ondernemers, consumenten en belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding van Food Hub werken aan het oplossen van specifiek regionale voedselvraagstukken. 

Op het slot evenement op woensdag 15 september zal Anita haar idee ‘de expeditie voedselverwondering’ presenteren aan een vakjury. 
Stemmen kan via de aanmelding link: https://communicatieshop.rabobank.nl/publicdata/Mail/eecbba3b-ad51-4dcc-b07d-5e1d8fcec9a0/viewonline.html

Voor meer informatie ons project zie:   http://www.foodxnoord.nl/    

WAT IS FOOD FORWARD? EN WAAROM DOET RABOBANK DIT? 

De wereld staat voor een enorme opgave: in 2050 genoeg gezond voedsel produceren om 10 miljard monden te voeden. Met respect voor de omgeving, de natuur, de planeet. Duurzaam dus, maar ook economisch rendabel. Met Rabo Food Forward hebben we een programma opgezet dat precies hiermee aan
de slag gaat. Rabobank wil samen met onze klanten in de Food & Agri sector werken aan het duurzaam voeden van de wereld
en aan de missie van Rabobank: alleen sámen kunnen we voedseloplossingen versnellen.