Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, milieu, energie en arbeid. En op onze economie!
Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen.

Stichting de Nieuwe Leefstijl werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voeding in een duurzame voedselketen.

FoodXNoord-opzet