De Nieuwe Leefstijl sponsorde voor OBS De Poolster een ‘grow card’, waarin bij-vriendelijk bloemzaad verwerkt is.De kaart gaat naar 320 leerlingen van de school. Deze krijgen ze voor de meivakantie van hun juf/meester. De kinderen kunnen dit thuis gaan planten. Kinderen van De Poolster waren ook betrokken bij en namen deel aan de bijeenkomst op 5 februari over biodiversiteit van de Raad van Kinderen in Noordenveld, die werd geleid door prinses Laurentien. Een filmimpressie is te vinden op: https://youtu.be/5hKMWeZKFLo….