Drie SDG-predicaten uitgereikt in Assen

Op vrijdag 22 september 2023 reikte Judith Maas, directeur van SDG Nederland, tijdens een bijeenkomst in het Duurzaamheidscentrum Assen drie SDG-predicaten uit om de waardering uit te drukken voor de activiteiten van het Duurzaamheidscentrum, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en stichting Symphony of Soils. De predicaten werden overhandigd aan wethouder Broekema van de gemeente Assen voor het Duurzaamheidscentrum, Reinder Hoekstra voor NMF Drenthe en aan Theo Mulder en Marlise Vroom van Symphony of Soils. Ieder vertelde ook over hun visie en activiteiten, die niet alleen sporen met en bijdragen aan de ontwikkelingsdoelstellingen, maar met name ook anderen informeren en inspireren om ook eraan bij te dragen.

SDG-predicaat voor Het Pauperparadijs

Op 26 augustus bij de laatste uitvoering van ‘Het Pauperparadijs’ in 2023 werd een SDG-predicaat overhandigd aan Tom de Ket en zijn crew.

Het predicaat is een erkenning voor duurzaamheid en sociale verandering, die Tom de Ket en zijn getalenteerde crew is uitgereikt in aanwezigheid van de bezoekers van de voorstelling van ‘Het Pauperparadijs’.
Het is een indrukwekkend verhaal dat zich afspeelt in een historische context waar armoede, sociale ongelijkheid en de strijd om deze kwesties aan te pakken centraal staan. Het toekennen van het SDG-predicaat markeert niet alleen een erkenning van hun toewijding aan het meespelende verhaal, maar ook een oproep aan de maatschappij om verder te bouwen aan duurzame ontwikkeling zoals ook weergegeven in de duurzame doelstellingen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
“Hoewel niet alle SDG’s rechtstreeks van toepassing zijn, is ‘Het Pauperparadijs’ een inspirerend voorbeeld van en voor een gemeenschap die zich inzet voor duurzame doelen en positieve verandering”, aldus Anita van der Noord, regiocoördinator Brede Beweging voor Groningen en Drenthe voor SDG Nederland.
“De lessen die we uit hun inspanningen kunnen halen, dienen als een blauwdruk voor gemeenschappen overal ter wereld die zich willen inzetten voor positieve verandering en het verwezenlijken van duurzame doelen. De erkenning van deze toewijding is niet alleen een ode aan het verleden, maar ook een aanmoediging voor de toekomst.”
De uitreiking van het SDG-predicaat dient dus ook als een herinnering aan de kracht van gemeenschappen om zich in te zetten voor duurzame verandering.

Onder andere RTV Drenthe maakte er een bericht over. Dat is te zien via deze link.


SDG Action Day 2022

De SDG Action Day vindt jaarlijks plaats op of rond 25 september en is internationaal hét evenement over de Sustainable Development Goals. In 2022 werden in Nederland de SDG Action Day activiteiten verspreid over enkele dagen van vrijdag 23 t/m dinsdag 27 september 2022. 

SDG Action Day 2022

Het thema dat jaar was ‘Turn it Around’. Want het is tijd voor een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de Sustainable Development Goals als kompas kunnen we zorgen voor een betere toekomst voor onze mensen en planeet. #TurnItAround voor een gezonde, eerlijke en groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.

Op 27 september vond in het KIT in Amsterdam een bijeenkomst plaats waar o.a. de eerste SDG Award in Nederland werd uitgereikt. Deze Award werd toegekend aan het Facilitair Bedrijf (FB) van alle gevangenissen en justitielocaties in Nederland. Dit FB is gevestigd in Veenhuizen en heeft samen met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen een alliantie gesmeed om Veenhuizen het eerste SDG dorp van Nederland te maken: ‘SDG dorp Veenhuizen boeit en bloeit’.

Tevens kreeg Anita van der Noord er de allereerste ‘SDG pluim’, vanwege haar inspanningen hiervoor en het realiseren van SDG Houses in Groningen en Drenthe.

In voorheen ongekende internationale saamhorigheid zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties, met inbreng van talloze private en publieke organisaties en burgers wereldwijd. De SDG’s vormen een gezamenlijke agenda voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn met als rode draad: laat niemand achter. Ze vormen een integrale agenda met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief dat private en publieke organisaties en burgers verbin

WORD TOEKOMSTDENKER

Samen voor een betere toekomst! Kom naar de Week voor Toekomstige Generaties

Datum: Donderdag 22 september
Tijd: 17:00 – 20:00 uur
Locatie: De Bibliotheek en Hub in Roden
Beste jongeren van 16-25 jaar,

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor een bijzondere bijeenkomst in de Week voor Toekomstige Generaties. Deze week wordt georganiseerd als onderdeel van de SDG Action Days in heel Nederland. Dit is dé kans om jouw stem te laten horen en de toekomst vorm te geven.

Samen maken we het verschil

We denken vaak niet genoeg na over onze verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. 
Maar dat gaan we veranderen! 

Wat kunnen we samen doen?

Samen kunnen wij de stem zijn van onze toekomstige generaties, zodat hun belangen worden gehoord. Hoe? Daar gaan wij het over hebben.

Ontdek de antwoorden

Tijdens de Week voor Toekomstige Generaties op vrijdag 22 september nodigen we je uit om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden. We komen bijeen in de nieuwe Bibliotheek en Hub in Roden, waar we ideeën delen en inzichten uitwisselen.

Meld je nu aan!

Mis deze unieke kans niet en meld je vandaag nog aan via: anitavandernoord@gmail.com. Laat jouw stem horen en maak een verschil voor een betere toekomst!

Voor meer informatie, bezoek: www.weektoekomstigegeneraties.nl

#WeekToekomstigeGeneraties #SamenVoorEenBeterMorgen

Op naar SDG Werelderfgoed dorp Veenhuizen

Inwoners, organisaties en ondernemers van Veenhuizen hebben op 26 september 2022 een SDG Alliantie ondertekend voor SDG Dorp Veenhuizen’. Het thema: ‘SDG-werelderfgoeddorp Boeit en Bloeit’.

Het thema in 2022 van de verjaardag van de de duurzame doelstellingen was ‘Turn it Around’. Want het is tijd voor een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de SDG’s als kompas, kunnen we zorgen voor een betere toekomst voor onze mensen en planeet. #TurnItAround voor een gezonde, eerlijke en groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.

Daarom hebben inwoners, organisaties en ondernemers die samenwerken met Facilitair Bedrijf van Penitentiair Inrichting Veenhuizen en ondernemers uit Veenhuizen een SDG Alliantie ondertekend om stappen te zetten voor SDG Werelderfgoed Dorp Veenhuizen Boeit en Bloei.
RTV Drenthe heeft hiervan een bericht gemaakt.

Drenthe is SDG provincie. Met trots. PI Veenhuizen en inwoners, organisaties en ondernemers gaan samen stappen zetten om SDG dorp Veenhuizen Boeit en Bloeit te worden. En niet zomaar een SDG dorp omdat het mooi lijkt voor de bühne. Maar juist omdat we de doelen zichtbaar, meetbaar en navolgbaar verankeren in ons beleid voor inwoners, toeristen, ondernemers en overheid.
Om dat te bereiken slaan inwoners, organisaties en ondernemers de handen inéén om middels een ambitieus en realistisch plan hét SDG dorp van Nederland te worden. We willen laten zien dat het kan, mensen inspireren en simpelweg zorgen voor een betere balans tussen mens, milieu en economie.

We gaan dit samen bereiken door een gezamenlijke theory of change op te stellen. Een wetenschappelijk én actiegericht model om de verandering te meten en bij te sturen. Door de duurzame doelen van te achterhalen en te bundelen komt er overzicht en overlap in de ambities. De SDG alliantie van inwoners, organisaties en ondernemers wil met een concreet plan, aan de hand van die theory of change, samen met de provincie de standaard voor een SDG gemeenschap bouwen.

Het concept voor de SDG gedreven gemeenschap, delen we graag met andere plekken, die dezelfde ambitie hebben.

Waarom? Omdat het kan. Maar vooral omdat het moet.

SDG feestje in PI Veenhuizen op 26 september

In Veenhuizen ontvangt het Facilitair Bedrijf van de gevangenissen een SDG-predicaat uit handen van de Drentse gedeputeerde T. Stelpstra. Het gevangenisbedrijf heeft in haar rol als dienstverlener binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de SDG’s hoog in het vaandel staan. Diverse activiteiten op dit gebied zijn structureel opgenomen in de organisatie en processen. In samenwerking met diverse in- en externe partijen en met de inzet van gedetineerden en participanten zijn er op diverse vlakken initiatieven genomen met een mooi zichtbaar resultaat.

Het bureau in Veenhuizen heeft hierbij invloed op de SDG’s bij bijna alle 75 DJI-panden in Nederland. Tijdens deze feestelijke uitreiking zullen gedetineerden en medewerkers van PI Veenhuizen meegenomen worden bij de uitreiking (en op de hoogte worden gesteld wat de SDG’s zijn).

UMCG hijst de SDG vlag en ontvangt een SDG Predicaat op 23 september

Op vrijdag 23 september om 09:30 uur zal het UMCG de SDG vlag hijsen en ontvangt Jan Bouwhuis, directeur Bouw & Facilitair in het UMCG een SDG predicaat uit handen van wethouder Kirsten de Wrede. 

UMCG krijgt het predicaat, omdat de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties een prominent onderdeel vormen van het duurzaamheidsbeleid van het UMCG. Deze 17 werelddoelen voor positieve verandering staan in het teken van het beëindigen van armoede en ongelijkheid, het beschermen van de planeet en het zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven in 2030. 

Als grootste werkgever in het Noorden hebben ze hierin een voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken vinden ze daarom extra belangrijk. Ze hebben dan ook een integraal duurzaamheidsbeleid opgesteld. Duurzame energie, duurzaam bouwen, schoon water, zo min mogelijk afval produceren, restmaterialen zo veel mogelijk hergebruiken en streven naar een gezonde leef- en werkomgeving met duurzame voeding en duurzame mobiliteit. Dit zijn de speerpunten als het gaat over duurzaamheid. Iedereen die mogelijkheden ziet om hieraan bij te dragen worden uitgenodigd om met die mogelijkheden aan de slag te gaan. Op die manier moet duurzaam handelen vanzelfsprekend zijn bij alles wat het UMCG doet.

In het integraal duurzaamheidsbeleid richt het UMCG zich op 3 ambities die te maken hebben 3 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s):
SDG 13: minder CO2 uitstoot,
SDG 12: minder gebruik van grondstoffen en
SDG 3: gezonde medewerkers en patiënten.
Hun visie luidt: Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid.

Kunstenares Maria Koijck tussen operatie afval

Wereldwinkel Assen ontvangt bronzen SDG-predicaat op 23 september 

De Stichting Wereldwinkel Assen werkt met enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers die samen al meer dan 50 jaar het Fairtrade-vaandel hoog houden en dat is een van de door SDG Nederland erkende doelen.

Daarom krijgt de Wereldwinkel Assen op 22 september om 11:30 uur, als eerste in deze categorie in Noord-Nederland, het bronzen SDG-predicaat uitgereikt door wethouder Martin Rasker (o.a. portefeuillehouder duurzaamheid en energietransitie) in het bijzijn van Anita van der Noord, regiocoördinator voor Groningen en Drenthe van SDG Nederland.

Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis geeft de winkel 20% introductiekorting op de onlangs aan het assortiment toegevoegde zeepproducten. Daarnaast kunnen alle bezoekers die dag genieten van een klein, duurzaam gerechtje dat door medewerkers ook op duurzame wijze bereid is.

Jongeren SDG Plekberaad voor de toekomst op 22 september van 17:00 – 20:00 uur

Wat hebben jongeren nodig in hun vrije tijd? Hoezo, Noordenveld saai?

Tijdens een maaltijd (verzorgd door jonge statushouders) gaan we samen onderzoeken wat er nodig is om tegemoet te komen aan de belangen en het welzijn van toekomstige generaties in het Scheepstra Kabinet Schoolstraat 1 te Roden.

Zodat de belangen en het welzijn van de toekomst alvast onderdeel kunnen worden van ons huidige leven. Samen besluiten over tastbare veranderingen, waardoor de plek waar we wonen ook voor toekomstige generaties mooi, veilig en gezond kan zijn. Voor de mooist mogelijke toekomst!

Aanmelden
Voor alle geïntegreerde Jongeren (15 – 25 jaar) uit gemeente Noordenveld en omgeving.
Meld je aan door een mail te sturen naar Anita van der Noord: anitavandernoord@gmail.com.

SDG Vlaggenactie

Voor het derde jaar wordt eind september door het hele land de vlag geheven voor de SDG’s. Met de vlaggenactie laten organisaties, gemeenten, bedrijven, burgerorganisaties en scholen zien dat ze deel uitmaken van deze mondiale beweging voor een betere wereld.

Zo laten we elkaar en de wereld zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel hebben.

Doe jij ook mee dit jaar? ?https://www.sdgactionday.nl/vlaggenactie

« Older posts