In de uitgangspunten van stichting de Nieuwe Leefstijl was opgenomen dat we een weekendschool ‘Gelijke Kansen’ wilden initiëren. De weekendschool daagt nieuwsgierige jongeren van 10-14 uit om hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen. Een beeld krijgen van wat de maatschappij te bieden heeft, welke mogelijkheden er voor hen zijn en een kijkje te nemen achter deuren die normaal gesproken voor hen gesloten blijven. Deze gemotiveerde, nieuwsgierige jongeren krijgen drie jaar les van enthousiaste mensen vanuit uiteenlopende professionele werkvelden. Hierdoor komen de jongeren in aanraking met de wereld van gezondheid, cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappij. Het doel is om ‘’Positieve Gezondheid’ dat beschreven is door Machteld Huber als een rode draad door de gehele programmering te laten lopen.

Positieve gezondheid gaat ervan uit dat gezondheid meer betekent dan alleen ontbreken van ziekte. Vanuit positieve gezondheid wordt gezondheid gedefinieerd als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Deze brede visie op gezondheid bestaat uit 6 hoofddimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

De jongeren zijn afkomstig uit sociaaleconomisch zwakkere milieu die door wat voor omstandigheden dan ook een steuntje in de rug verdienen.

De Nieuwe Leefstijl kwam in contact met Petje af, die al op een aantal plaatsen in het land een vergelijkbaar initiatief had. Gezamenlijk is een nieuwe stichting opgezet, Petje af Noordenveld, om een weekendschool te realiseren, welke in het schooljaar 2019-2020 is gestart. Vanwege de vraag uit naastliggende gemeente Westerkwartier is ook Petje af Westerkwartier in 2022 gestart. Doordat duidelijk is geworden wat het voor deze kinderen betekent – en tevens voor de armoedeproblematiek in de gemeentes – is er sprake van dat meerdere gemeentes gaan participeren in de lopende initiatieven.