Inwoners, organisaties en ondernemers van Veenhuizen hebben op 26 september 2022 een SDG Alliantie ondertekend voor SDG Dorp Veenhuizen’. Het thema: ‘SDG-werelderfgoeddorp Boeit en Bloeit’.

Het thema in 2022 van de verjaardag van de de duurzame doelstellingen was ‘Turn it Around’. Want het is tijd voor een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de SDG’s als kompas, kunnen we zorgen voor een betere toekomst voor onze mensen en planeet. #TurnItAround voor een gezonde, eerlijke en groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.

Daarom hebben inwoners, organisaties en ondernemers die samenwerken met Facilitair Bedrijf van Penitentiair Inrichting Veenhuizen en ondernemers uit Veenhuizen een SDG Alliantie ondertekend om stappen te zetten voor SDG Werelderfgoed Dorp Veenhuizen Boeit en Bloei.
RTV Drenthe heeft hiervan een bericht gemaakt.

Drenthe is SDG provincie. Met trots. PI Veenhuizen en inwoners, organisaties en ondernemers gaan samen stappen zetten om SDG dorp Veenhuizen Boeit en Bloeit te worden. En niet zomaar een SDG dorp omdat het mooi lijkt voor de bühne. Maar juist omdat we de doelen zichtbaar, meetbaar en navolgbaar verankeren in ons beleid voor inwoners, toeristen, ondernemers en overheid.
Om dat te bereiken slaan inwoners, organisaties en ondernemers de handen inéén om middels een ambitieus en realistisch plan hét SDG dorp van Nederland te worden. We willen laten zien dat het kan, mensen inspireren en simpelweg zorgen voor een betere balans tussen mens, milieu en economie.

We gaan dit samen bereiken door een gezamenlijke theory of change op te stellen. Een wetenschappelijk én actiegericht model om de verandering te meten en bij te sturen. Door de duurzame doelen van te achterhalen en te bundelen komt er overzicht en overlap in de ambities. De SDG alliantie van inwoners, organisaties en ondernemers wil met een concreet plan, aan de hand van die theory of change, samen met de provincie de standaard voor een SDG gemeenschap bouwen.

Het concept voor de SDG gedreven gemeenschap, delen we graag met andere plekken, die dezelfde ambitie hebben.

Waarom? Omdat het kan. Maar vooral omdat het moet.