Vier moeders, een opa, dertien kinderen en een begeleider van Exodus waren uitgenodigd om de (her)opening van de vadervleugel bij te wonen. De kinderen vlogen de vaders meteen in de armen. Na de warme begroetingen heette afdelingshoofd Frans Frölich iedereen welkom. Wat voor de meeste aanwezigen spannend maar ook mooi was, was dat de gezinnen die dat wilden even mee mochten naar de afdeling en de cel. Daardoor konden ze met eigen ogen zien waar pappa verblijft. De andere gedetineerden op afdeling E, die niet aan het project deelnemen, moesten even een kwartier in de cel of buiten de afdeling blijven. Toen de moeders, kinderen en vaders na een kwartier terugkwamen, kon je zien dat dit best even indrukwekkend was. Ze konden met hun eigen clubje even lekker wat drinken en snoepen. Een paar vaders hadden ook zelf gezorgd voor taart en cakejes.

Lekker eten en in beweging                

Daarna was er voor de aanwezigen een leuke activiteit in de sportzaal. Annie Fabriek (kindercoach en looptrainer onderwijzeres basisonderwijs) had een mooi programma samengesteld met aftikken, hardlopen en een beweegspelletje. Dit is een voorbeeld van workshops die we in de toekomst samen met vaders en kinderen kunnen organiseren. De gezinnen hadden er duidelijk plezier in en ook de medewerkers die er waren kwamen even lekker los. Na afloop keerden we terug naar de workshopruimte waar Anita van der Noord en Annemieke Grimbergen van ‘De Nieuwe Leefstijl’ allemaal lekkere en gezonde smoothies en hapjes hadden klaargemaakt. Zij vertelden iets over de kookworkshops die ze op een aantal zaterdagen in 2019 gaan geven. De gezinnen konden nog even napraten en er werd door een aantal kinderen, vaders en medewerkers gespeeld met het tafelvoetbalspel.

Om 15.30 uur sloot Frans Frölich de middag af en moest er afscheid genomen worden. Altijd even een moeilijk moment voor de kinderen en de andere gezinsleden. Diverse mensen bedankten voor de fijne middag. Een moeder gaf aan dat het ook goed is dat de kinderen regelmatig alleen zijn met pappa bij een ouder-kind-dag of een workshop, omdat kinderen soms anders toch weer naar de moeder trekken als zij erbij is. Het was al met al een bijzondere middag en dat vraagt om een jaarlijks vervolg in de vorm van een soort gezinsdag!

Enthousiaste reacties

We hebben de gezinnen nog even gebeld om na te vragen hoe ze deze dag vonden. Vier kinderen van een gezin (waarvan twee kinderen met autisme) waren heel enthousiast thuisgekomen. Ze vonden het heel fijn om de afdeling en de cel te zien. De kinderen vonden de cel wel erg klein, maar ze vonden het ook mooi om de spullen te zien die ze zelf hadden gemaakt. Dat we speciaal glutenvrije spullen hadden voor 1 van de kinderen werd erg gewaardeerd. De moeder was heel blij dat de kinderen zo vriendelijk opgevangen werden. Ze ziet daarin echt vooruitgang de laatste tijd zegt ze.

Tot slot willen we alle mensen die meegewerkt hebben aan deze middag hartelijk bedanken voor hun inspanningen en het soepele verloop.

Hoe zat het ook alweer?

Acht vaders doen momenteel mee aan het uitgebreide programma van de Gezinsbenadering. Dit houdt dat ze een plan van aanpak hebben. Hierin staan de doelen beschreven en eventuele hulpvragen van het hele gezin, en hoe daaraan gewerkt zal worden. In veel gevallen mag de vader regelmatig Skypen met zijn (kind)eren en bezoek ontvangen in de gezinskamer. Een ander onderdeel van de vadervleugel zijn workshops met onderwerpen die te maken hebben met het vader zijn, kinderen en het sterker maken van de rol van de vader als het gaat om de opvoeding van het kind. Diverse ketenpartners zijn betrokken bij de invulling van deze workshops.