De Nieuwe Leefstijl zette donderdag 8 februari een handtekening onder een pledge(belofte) van het programma ‘Alles is Gezondheid…’ tijdens de conferentie Taal & Gezondheid in het provinciehuis te Assen.

De Nieuwe Leefstijl heeft zich zo via het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) aangesloten bij het netwerk ‘Alles is Gezondheid…’ (AIG). AIG is onderdeel van het Nationale Programma Preventie, dat in 2014 door de overheid is gestart. Het brengt een maatschappelijke beweging op gang die mensen inspireert om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar leidt tot een gezonder en vitaler Nederland, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

Door het tekenen van een zo’n pledge beloven partijen plechtig om zich in te zetten voor een gezonder en vitaler Nederland. De pledge bevat afspraken over acties die hieraan bijdragen.

 

Pledge ondertekening AiG