Woensdag 19 december werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de Design Driven Innovation masterstudenten van NHL/Stenden hebben gedaan voor het Food Experience Center Noord-Nederland (FoodXNoord)

We waren erg onder indruk van de aanpak, de samenwerking vanuit diverse disciplines en het mede daardoor ontstane geweldig inspirerende resultaat.

Op basis hiervan kunnen we de vervolgstappen zetten, samen met de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De Foodfactory van Gebeidscoöperatie Westerkwartier zou een passende locatie zijn, maar de studenten zagen al veel meer mogelijkheden.