De SDG-activiteiten in de SDG Action Week 2023 van 21 tot 27 september staan weergegeven in het overzicht van SDG Nederland.
Enkele ervan lichten we er hieronder kort toe.

SDG-activiteiten in Assen

 • 12 september 20.00 uur, DNK: Deskundigen gaan in op vragen over dementie (SDG3: Goede gezondheid en welzijn).
 • 28 september 20.30 uur, DNK: Teun Toebes, afgestudeerd verpleegkundige in de geriatrie en bekend van zijn boek ‘VerpleegThuis: Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie’, vertelt grappige en verdrietige anekdotes over zijn ervaringen in een gesloten afdeling voor mensen met dementie.
  (SDG10: Ongelijkheid verminderen).
 • Tot begin oktober staat in DNK het enorme kunstobject ‘Het Nest van de Kaketoe‘, een eerbetoon aan de bewoners van Schattenberg, het woonoord voor gedemobiliseerde KNIL-militairen en hun gezinnen uit de Zuid-Molukken op het terrein van voormalig doorgangskamp Westerbork.
 • 22 september 10.00 – 12.00 uur, Duurzaamheidscentrum: SDG-predicaat uitreiking in het Duurzaamheidscentrum aan de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe), de stichting Symphony of Soils en het Duurzaamheidscentrum.
  Het Duurzaamheidscentrum besteedt de meeste aandacht aan des SDG’s 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 en 15, NMF Drenthe draagt bij aan SDG’s 3, 4, 12, 14, 15 en 17 en Symphony of Soils heeft met haar doelstelling om bemesting levend te maken en de bodemgezondheid te herstellen positieve gevolgen voor de SDG’s 2, 3, 6, 13, 14, 15 en17.
 • 22 september, Duurzaamheidscentrum: Start SDG-fotowedstrijd ‘Het Duurzame Plaatje’ voor basisschoolleerlingen.
Het duurzame plaatje

SDG-activiteiten in Roden

 • 22 september 17.00 – 20.00 uur, Bibliotheek: Inspirerende Toekomststoel en SDG-predicaat voor Bibliotheek Roden en Hoera: Lezen voor Duurzame Verandering.
  Een dialoog tussen jongeren over het gebrek aan aandacht en regels over hoe we de stem en de belangen van de toekomstige generaties borgen. Hoe zorgen we dat ze gehoord worden?
  Tijdens het Jongeren Toekomstberaad wordt symbolisch een “stoel voor de toekomst” aangeboden aan de provincie. Deze stoel vertegenwoordigt de visie op een duurzamere wereld en benadrukt de betrokkenheid van de gemeenschap in het vormgeven van die toekomst.
  De Bibliotheek in Roden en Hoera worden geëerd met een SDG-predicaat vanwege hun buitengewone bijdrage aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen. Hun inzet voor lezen en geletterdheid verspreidt kennis, empowerment en inclusiviteit, en legt de basis voor een meer rechtvaardige samenleving. Deze erkenning onderstreept het belang van holistische benaderingen om duurzame en inclusieve maatschappelijke verandering te bevorderen. Het is een oproep tot actie voor anderen om zich aan te sluiten bij het streven naar een wereld waarin lezen niet alleen verrijkt, maar ook de weg vrijmaakt naar een duurzamere en inclusievere toekomst.
  Deze bijeenkomst is een samenwerking van het Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst.

Activiteiten in Leeuwarden

 • 25 september, 10.30 – 13.00 uur, Rijkswaterstaat Noord-Nederland (Zuidersingel 3): SDG Duurzame Experience bijeenkomst in Leeuwarden
  Tijdens de ‘Duurzame Experience’, georganiseerd door het facilitaire bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), wordt een schat aan zowel succesvolle als leerzame initiatieven, ideeën en pilots op het gebied van duurzaamheid gepresenteerd.
  Op deze SDG Action Day is er een inspirerende uitreiking van SDG-predicaten aan FB DJI, Kening, YVONA, Fascinating, Maas, Pernu, Albron, Cls-Tex en Stoereloer. Dit jaar staat alles in het teken van het thema “Act Together Now,” want we begrijpen dat verandering begint met actie. Gedurende deze dagen bundelen we onze krachten om gezamenlijk de wereld te transformeren. Of we nu bescheiden beginnen en gestaag groeien, of meteen grootschalige inspanningen leveren, ons gezamenlijke doel is altijd gericht op het nemen van actie om de wereld daadwerkelijk te veranderen! “Act Together Now!

SDG-activiteiten in Winsum

 • 26 september, 16.00 uur, Centrumkerk: Overhandiging SDG-predicaat aan Terra Nova Winsum.
  Dit project zoekt naar mogelijkheden om duurzaamheid, circulair bezig zijn en woonruimte voor mensen met een smalle beurs te combineren met de oprechte invulling van het woord rentmeesterschap. Het plan met voedselvoorziening, voedseltuin en -bos, energievoorziening (zon en wind), tiny houses etc. Hoort echt bij de 17 SDG’s van de VN. De initiatiefnemer PGWH (Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt) heeft ook de eerste energieneutrale kerk gerealiseerd.

Activiteiten in Buitenpost

 • 27 september, 14.00 – 18:00 uur, OpNieuw!: OpNieuw! laat met een circulair event zien hoe zij met creatief hergebruik op een sociale manier invulling geven aan circulaire werkomgevingen. Zo worden ook door collega’s met afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld van oude treinonderdelen nieuwe meubels gemaakt en worden afgeschreven bureaubladen in nieuwe banken verwerkt. Dit past bij SDG 8 en 12. Bekijk de video.
  Joost Beukenkamp van de NS vertelt hoe duurzaamheid bij de NS wordt aangepakt en zal Kees Klomp zijn visie op betekenisvol ondernemen geven.
  OpNieuw! zal een SDG-predicaat uit handen van een wethouder ontvangen.
  Meer informatie over dit event en aanmelden  hier.

Activiteiten in Groningen

 • Vrijdag 22 september van 14:00 – 15:30 uur vindt bij Fascinating op Zernike een evenement plaats waarbij een SDG-predicaat uitgereikt wordt aan ‘Fascinating: Het Groene Geheim Achter Onze Voedselrevolutie‘ in Groningen, een inspirerend voorbeeld van duurzame verandering dat samenwerking en innovatie omarmt. Het predicaat erkent het unieke doel van Fascinating: gezonder voedsel, een beter inkomen voor boeren, een duurzaam voedselsysteem en een gezonder milieu. Dit initiatief belichaamt de kernwaarden van de SDG’s. Fascinating onderscheidt zich niet alleen door hun toewijding, maar ook door hun vermogen om bewezen technologieën op te schalen. Ze laten zien dat met een doordachte aanpak en samenwerking ze echte verandering kunnen creëren op het gebied van voedselproductie en duurzaamheid.
 • Op maandag 9 oktober, de internationale Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs, zal het Martini Ziekenhuis in Groningen een SDG-predicaat ontvangen. Het ziekenhuis, met hart voor patiënten én de planeet, heeft zich ten doel gesteld zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en een gezonde leefomgeving te bevorderen.
  Het ziekenhuis heeft innovatieve maatregelen genomen om het gas- en elektragebruik te verminderen en duurzame energie te benutten. Daartoe wordt 24/7 het energiegebruik gemonitord, warmtepompen en warmtewielen gebruikt voor efficient gebruik van warmte- en koudebronnen en wordt gebruikgemaakt van zonne-energie met heatpipes en ‘Hollandse Wind’.
  Het ziekenhuis heeft een ambitieus recyclingprogramma geïnitieerd voor papier, plastic en medisch afval en introduceert herbruikbare materialen waar dat kan om wegwerpproducten te verminderen.
  Naast hun inzet voor duurzaamheid investeert het Martini Ziekenhuis in een gezonde leefomgeving d.m.v. duurzame participatiebanen, samenwerking met sociale werkvoorzieningen (o.a. voor groenonderhoud), ondersteunt initiatieven als ‘WeHelpen’ en streven naar 100% duurzaam en gezond inkopen voor patiëntvoeding en het restaurantaanbod.
  De SDG’s die het Martini Ziekenhuis omarmt zijn: SDG7, SDG4, SDG12, SDG13 en SDG15.
 • Ook op 9 oktober krijgt ‘Mas con Menos‘ (meer met minder) in Ten Boer (gemeente Groningen) een SDG-predicaat. Mas con menos (McM) is een internationaal bouwcollectief dat gedreven wordt door een gedeelde passie voor zelfvoorzienend en vrij leven. Het collectief brengt enthousiaste bouwers samen om bio-constructies te creëren die gebruikmaken van natuurlijke en gerecyclede materialen in harmonie met de natuur. Het gaat verder dan alleen bouwen; het gaat om het inspireren van gezondere manieren van samenleven. McM bouwt dromen en gemeenschappen met passie, creativiteit en een diepe betrokkenheid bij duurzaamheid en vrijheid.
  McM is een levendig voorbeeld van ‘Act Together Now’, waarbij ze actie ondernemen om een duurzamere, inclusieve wereld te creëren en zo bij te dragen aan de verwezenlijking van meerdere SDG’s. Hun visie inspireert anderen om samen te werken aan een betere toekomst voor onze planeet en haar bewoners. De gemeenschapsruimtes die ze creëren belichamen SDG11 en SDG17 door het bevorderen van gezonde en zelfvoorzienende manieren van samenleven en inspireren anderen ermee.