SDG Nederland heeft Anita van der Noord vanwege haar inzet en realisatie van diverse samenwerkingsverbanden rond de SDG’s gevraagd om samen met partners een SDG House op te zetten in Noord-Nederland.

Sinds de lancering van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 hebben al veel burgers, bedrijven en overheden de duurzame doelen omarmd, maar zijn er nog weinig centrale plekken om kennis te delen, elkaar te inspireren en acties te initiëren voor de verduurzaming van de wereld. “Het ontbrak aan een locatie waar mensen uit verschillende sectoren elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Daarom hebben is er in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Worldconnectors en SDG Charter in 2017 in het KIT in Amsterdam het SDG House geopend.” 

Een SDG Hous is dus een gemeenschap van experts, ondernemers en ngo’s die werken aan het behalen van één of meer van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met behulp van een online platform en tal van matchmaking- en andere evenementen, waaronder de jaarlijkse SDG actiedag (op de verjaardag van de SDG’s), wordt aandacht voor de SDG’s gevraagd. De kracht van het SDG House zit  vooral in het samenbrengen van verschillende sectoren.

Het doel van een SDG House Noord Nederland is om samen met partners een aantal fysieke locaties(4) aan elkaar te verbinden waar inwoners, studenten en ondernemers gezamenlijk aan de slag kunnen met de SDG. En daarmee bestuurders en beleidsmakers inspireren en activeren om hieraan bij te dragen. Deze locaties staan met elkaar in verbinding door een programmatische koppeling, online en offline.