Op 26 augustus bij de laatste uitvoering van ‘Het Pauperparadijs’ in 2023 werd een SDG-predicaat overhandigd aan Tom de Ket en zijn crew.

Het predicaat is een erkenning voor duurzaamheid en sociale verandering, die Tom de Ket en zijn getalenteerde crew is uitgereikt in aanwezigheid van de bezoekers van de voorstelling van ‘Het Pauperparadijs’.
Het is een indrukwekkend verhaal dat zich afspeelt in een historische context waar armoede, sociale ongelijkheid en de strijd om deze kwesties aan te pakken centraal staan. Het toekennen van het SDG-predicaat markeert niet alleen een erkenning van hun toewijding aan het meespelende verhaal, maar ook een oproep aan de maatschappij om verder te bouwen aan duurzame ontwikkeling zoals ook weergegeven in de duurzame doelstellingen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
“Hoewel niet alle SDG’s rechtstreeks van toepassing zijn, is ‘Het Pauperparadijs’ een inspirerend voorbeeld van en voor een gemeenschap die zich inzet voor duurzame doelen en positieve verandering”, aldus Anita van der Noord, regiocoördinator Brede Beweging voor Groningen en Drenthe voor SDG Nederland.
“De lessen die we uit hun inspanningen kunnen halen, dienen als een blauwdruk voor gemeenschappen overal ter wereld die zich willen inzetten voor positieve verandering en het verwezenlijken van duurzame doelen. De erkenning van deze toewijding is niet alleen een ode aan het verleden, maar ook een aanmoediging voor de toekomst.”
De uitreiking van het SDG-predicaat dient dus ook als een herinnering aan de kracht van gemeenschappen om zich in te zetten voor duurzame verandering.

Onder andere RTV Drenthe maakte er een bericht over. Dat is te zien via deze link.