De buurtvereniging “De Ronde van het Sterrebos” heeft een werkgroep, bestaande uit omwonenden van het Sterrebos, gevraagd om in het kader van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in 2018 een Sterrebos evenement te organiseren.

Het doel van dit evenement is:

  • Het samenbrengen van de omwonenden van Sterrebos om de saamhorigheid van omwonenden te stimuleren en om zo het belang van het Sterrebos voor zowel de omwonenden als de gasten in ons gebied te benadrukken.
  • Aandacht te generen voor de presentatie van het boek over het Sterrebos door de heer en mevrouw van der Marel.
  • Alles zoveel mogelijk in samenwerking met de lokale ondernemers om ook zo de onderlinge band te versterken. Vooralsnog i.s.m.  Logement & Gasterij Frederiksoord, het Huygens Huys, Villa Sterrebos, Culivents en de Nieuwe Leefstijl. Stichting de Nieuwe Leefstijl verbindt voedsel, gezondheid en duurzaamheid door diverse activiteiten te organiseren en tefaciliteren rond de aspecten van voeding en de duurzame voedselketen. Zij gaan de gezamenlijke bosmaaltijd met Culivents organiseren. 

Het Sterrebos is een uniek parkachtig bos in Frederiksoords waarvan de historie teruggaat tot 1766, wanneer het door de toenmalige nieuwe eigenaar van landgoed Westerbeeksloot, Jonkheer Nicolaas van Heloma, wordt aangelegd. Het bos is uniek in zijn soort en wordt door zowel bewoners als gasten zeer gewaardeerd. Door het samenbrengen van de omwonenden in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek, rondom een evenement in het Sterrebos, wil de werkgroep de saamhorigheid van de omwonenden versterken en de waardering voor het Sterrebos van omwonenden en gasten vergroten. Daarnaast wil de werkgroep het Sterrebos graag positief onder de aandacht brengen nadat er de afgelopen periode veel onrust was ontstaan over de exploitatie van het bos.

Lees meer:

https://www.weldadigoord.nl/evenement/sterrebosdag/