Op vrijdag 23 september om 09:30 uur zal het UMCG de SDG vlag hijsen en ontvangt Jan Bouwhuis, directeur Bouw & Facilitair in het UMCG een SDG predicaat uit handen van wethouder Kirsten de Wrede. 

UMCG krijgt het predicaat, omdat de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties een prominent onderdeel vormen van het duurzaamheidsbeleid van het UMCG. Deze 17 werelddoelen voor positieve verandering staan in het teken van het beëindigen van armoede en ongelijkheid, het beschermen van de planeet en het zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven in 2030. 

Als grootste werkgever in het Noorden hebben ze hierin een voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken vinden ze daarom extra belangrijk. Ze hebben dan ook een integraal duurzaamheidsbeleid opgesteld. Duurzame energie, duurzaam bouwen, schoon water, zo min mogelijk afval produceren, restmaterialen zo veel mogelijk hergebruiken en streven naar een gezonde leef- en werkomgeving met duurzame voeding en duurzame mobiliteit. Dit zijn de speerpunten als het gaat over duurzaamheid. Iedereen die mogelijkheden ziet om hieraan bij te dragen worden uitgenodigd om met die mogelijkheden aan de slag te gaan. Op die manier moet duurzaam handelen vanzelfsprekend zijn bij alles wat het UMCG doet.

In het integraal duurzaamheidsbeleid richt het UMCG zich op 3 ambities die te maken hebben 3 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s):
SDG 13: minder CO2 uitstoot,
SDG 12: minder gebruik van grondstoffen en
SDG 3: gezonde medewerkers en patiënten.
Hun visie luidt: Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid.

Kunstenares Maria Koijck tussen operatie afval