Filmpje Wereldvoedseldag in De Tuinen van Frederiksoord

Zaterdag 14 oktober werd Wereldvoedseldag uitgebreid gevierd met als thema “Schijnwerpers op dagelijks eten”. Veel organisaties waren bereid met Stichting de Nieuwe Leefstijl samen te werken aan een evenement om meer aandacht aan voeding te besteden. Ondanks het feit dat we drie keer per dag eten en boodschappen doen, weten we nauwelijks iets over de inhoud ervan en waar het vandaan komt. De Nieuwe Leefstijl wil de landelijke viering van Wereldvoedseldag volgend jaar naar Frederiksoord halen bij het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarnaast zou Frederiksoord mede gezien de geschiedenis ervan een ideale plaats zijn voor een ‘Leer- en ervaarcentrum voor voeding en de duurzame voedselketen’.

Gelukkig staan we steeds meer stil bij de betekenis van voedsel in relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Stichting de Nieuwe Leefstijl wil Noord-Nederland op de kaart zetten waar het gaat over ontwikkelingen ‘van de grond tot de mond’ of ‘van de boer tot het bord’. En wat is een betere plek dan Frederiksoord, de eerste vrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, die in april 2018 het 200-jarig bestaan viert. Afgelopen zaterdag voerde een lint van kraampjes van regionale ondernemers mensen vanaf de Biologische Boerenmarkt De Tuinen in. In de grote kas was een keur van festiviteiten: van het maken van koeien van hooi, klaverknikkers voor de bijen tot DJ- en Djembé-workshops. En natuurlijk werd in de tuin met meer dan 400 appelsoorten verse appelsap geperst. Het geheel werd afgesloten met een wereldmaaltijd om te laten zien dat je met weinig middelen toch een gezonde maaltijd kan creëren.

Filmpje van RTV Meppel

Stichting de Nieuwe Leefstijl beoogt de relatie tussen voeding, gezondheid en duurzaamheid ‘beleefbaar’ te maken onder meer door het opzetten van een ‘Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen’. De Nieuwe Leefstijl is sinds kort gehuisvest in Frederiksoord.